Telefoonnummer

+ 31 636433272

E-mail

roelie@losss.nl

Neem contact op voor een afspraak

Op afspraak

Algemene voorwaarden

Hier staan de algemene voorwaarden voor de behandelingen van massage praktijk Losss, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Middelburg onder de naam ‘Roelie’ inschrijvingsnummer 67797075

Deze voorwaarden zijn van toepassing op behandelingen van Roelie zoals elke type massage en ontspannings activiteiten zowel privé als in groepsverband.

Onder deelnemer wordt in deze voorwaarden verstaan; een ieder die met Roelie een overeenkomst aangaat waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

De in deze artikelen opgenomen bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van overeenkomst welke aangegaan wordt tussen Roelie en deelnemer, tenzij door Roelie uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken.

Als deelnemer aanvaard je de toepasselijkheid van deze voorwaarden enkel door deelname aan activiteiten van Roelie.

Middels aanmelding in welke vorm dan ook (mondeling, mail of berichtje) ga je akkoord met de voorwaarden van betaling.

Voorwaarden van betaling

Betaling dient te worden voldaan binnen een week na behandeling.

Uitleg stempelkaart. Bij een uur massage krijg je een datum van behandeling en hele stempel op de spaarkaart. Bij een half uur massage krijg je een datum van behandeling en een halve stempel. Als deze data niet overeenkomen met de administratie is deze spaarstempel ongeldig en wordt er geen korting gegeven op de behandeling als de kaart vol is. Na 5 geldige stempels krijg je een massage met 50% korting op het gemiddelde van de betaalde massages cadeau. Deze kaarten mag je in eigen beheer houden of achterlaten bij massagepraktijk Losss maar is wel persoonsgebonden. Deze achtergelaten kaarten worden zeer zorgvuldig bewaard door Roelie. Zonder dat Roelie verantwoording draagt voor het verlies of kwijtraken van deze spaarkaarten.

Annulering

Annulering kan tot 24 uur van te voren aangegeven worden door bellen, appen of mailen.

Bij niet opdagen ben ik genoodzaakt de helft van de gereserveerde tijd van de behandeling in rekening te brengen.

Als een ander i.p.v. jezelf komt voor een behandeling en dat is van te voren niet kenbaar gemaakt dan komt er €15,- bij voor intake en anamnese.

Voorwaarden van hygiëne

Indien de deelnemer geen goede hygiënische gewoonten heeft wordt er geen activiteit/behandeling gegeven. Toch wordt de tijd die gereserveerd is wel in rekening gebracht.

Roelie zorgt voor een hygiënische praktijk en behandeling en verwacht van de deelnemer een gelijkwaardige hygiëne.

Aansprakelijkheid

Indien er niet gemasseerd kan worden i.v.m. huidaandoeningen dan gaat de  behandeling/massage er om heen of gaat de massage niet door ter bescherming van de deelnemer. Wel wordt de ingeplande tijd in rekening gebracht.

Bij inwendige gezondheidsproblemen zoals onder andere hoge bloeddruk, vochtafdrijvingsproblemen, herstel periode van een ziekte of operatie of psychische problemen; kan er geen behandeling/massage gegeven worden. Tenzij de huisarts schriftelijk goedkeuring geeft.

Alvorens de behandeling wordt er gevraagd naar klachten. Bij het niet vermelden van onderliggende ziekten en/of problemen, is de behandelaar niet aansprakelijk voor de gevolgen.

Bij ongemakkelijk lichamelijke klachten na de behandeling zoals spierpijn, duizeligheid en emotionele momenten dient u zelf alert te zijn. Zoals na elke behandeling vermeld wordt is veel drinken ( in alle redelijkheid ) om de vrijgekomen afvalstoffen te verwijderen een must. Massagepraktijk Losss/Roelie is niet aansprakelijk voor fysiek letsel/schade of mentale problemen aan deelnemer en/of haar/zijn eigendommen. Evenmin is massagepraktijk Losss/Roelie aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door massagepraktijk Losss/Roelie georganiseerde en/of verzorgde activiteiten.